دستورالعمل غرفه‌سازی، جمع‌آوری و تخلیه


اين دستورالعمل ويژه شركت‌كنندگاني است كه هنگام ثبت ‌نام گزينه “خودساز” را انتخاب نموده و از سيستم پيش‌ساخته برگزاركننده استفاده نمي ‌نمايند و يا در نظر دارند در داخل غرفه سالن/ فضاي باز از سازه و يا تزئينات ويژه استفاده نمايند. لازم است اين دستورالعمل (كه شامل اهم نكات مربوط به شركت‌كنندگان گروه فوق مي‌باشد) حتما در زمان عقد قرارداد غرفه‌سازي به پيمانكار/ مسئول غرفه سازي ارائه مي‌شود تا ايشان پس از مطالعه دقيق مفاد آن در زمان مقرر نسبت به تهيه دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم هاي تعهد غرفه سازي از ستاد برگزاري اقدام نموده و با در دست داشتن مدارك قيد شده در بند الف اين دستورالعمل فقط در تاريخ هاي…. الی ….ماه سال جاري در ساعات اداري جهت اخذ تأیيديه و مجوز ساخت حضوراً به ستاد برگزاري نمايشگاه مراجعه نمايند.

با توجه به مقررات جاري شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي خوزستان ساعات كار جهت غرفه‌سازي از 8:30 لغايت 20 مي‌باشد و در یک روز قبل درب سالن ها از ساعت 4 بعد از ظهر پلمپ خواهد شد، لذا از شركت‌كنندگاني كه راساً غرفه‌سازي يا تزئين غرفه مي‌نمايند تقاضا مي‌گردد با توجه به تاريخ تحويل سالن ها و ساعات ياد شده برنامه ريزي نموده و از قبل تمهيدات لازم را در خصوص برنامه زمان بندي در نظر بگيرند. بديهي است عدم رعايت برنامه زمان بندي و ايجاد هر گونه خسارت جنبي براي برگزاركننده و شركت سهامي نمايشگاهها موجب برداشت كل مبلغ چك بانكي سپرده تضمين حسن انجام كار و جمع‌آوري تجهيزات غرفه سازي نزد برگزاركننده مي‌باشد.

برگزارکننده در پذیرش یا رد صلاحیت اجرایی پیمانکاران غرفه‌سازی مجاز می‌باشد.
برگزارکننده و مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها حق هرگونه تغییر در طرح‌های مشارکت‌کنندگان را دارند و عدول از تغییرات اعمال شده در طرح‌ها به برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها حق می‌دهد که نسبت به تخریب ساخت و ساز به‌منظور انطباق با طرح تائید شده و مقررات اقدام نموده و هزینه‌های آن را از محل چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع‌آوری تجهیزات غرفه سازی برداشت نمایند.
شرکت‌کنندگانی که متراژ غرفه آن‌ها کمتر از 24 مترمربع می‌باشد مجاز به ساخت غرفه به‌صورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سر درب غرفه، کف‌سازی یا تغییر کف غرفه و… نبوده و ملزم به انتخاب “بند 1 فرم ثبت‌نام” و استفاده از سیستم پیش‌ساخته نمایشگاه می‌باشند.
درخواست تغییر غرفه از پیش‌ساخته شده به خودساز یا بالعکس فقط تا تاریخ ….. توسط ستاد برگزاری جهت بررسی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و به شرکت‌کنندگانی که پس از تاریخ یاد شده درخواست تغییر مورد پیش‌ساخته به خودساز را بنمایند و مراتب مورد تائید ستاد برگزاری قرار گیرد، هیچ‌گونه وجه مابه‌التفاوتی مسترد نخواهد گردید.الف-مدارک لازم جهت اخذ مجوز غرفه‌سازی: 1- معرفي ‌نامه كتبي پيمانكار غرفه‌ سازي از سوي شركت “شركت‌كننده” با قيد نام شركت پيمانكار غرفه‌سازي و مهندس پيمانكار غرفه-سازي(ذكر تلفن تماس و تلفن همراه مهندس پيمانكار غرفه‌سازي و مدير مسئول شركت پيمانكار غرفه‌سازي در معرفي‌نامه الزامي است.) لازم است تا پيمانكار غرفه‌سازي منتخب از “ليست تصويب شده پيمانكاران غرفه‌سازي توسط شركت سهامي نمايشگاهها” باشد. 2- نقشه‌هاي اجرايي اندازه‌گيري شده در قطع A3 و A4هركدام در سه نسخه رنگي(شامل پلان- بامقياس1/100، نما، پرسپكتيو و نقشه جزئيات فني) با قيد حداكثر ارتفاع و مواد مصرفي جهت ساخت ارائه شوند.
قید شناسنامه طرح شامل: عنوان نمایشگاه- نام شرکت”شرکت‌کننده”- نام و مشخصات طراح و موسسه طراحی-تاریخ طراحی در نقشه‌ها الزامی است.

 

Telegram sharing